1. Kuntze R. Nowe stanowiska kilku rzadszych chrzaszczy w poіudniowo-wschodniej Polsce // Polskie Pismo Entomologiczne. – 1926. – T. 4, z. 4. – S. 237-244.
  2. Kuntze R. Niektуre koleopterologiczne wyniki wycieczek na malopolskie Podole w latach 1926-1928 // Polskie Pismo Entomologiczne. – 1929. – T. 8, z. 1-4. – S. 52-62.
  3. Kuntze R. Charakterystyka entomofaunistyczna scianki wowczynieckiej pod Stanisіawowem // Polskie Pismo Entomologiczne. – 1937-1938. – T. 16-17. – S. 1-15.