1. Łomnicki M. Spisy chrząszczów. 1. Z okolicy Drohobycza. 2. Z okolicy Bochni. 3. Z okolicy Tarnopola / Łomnicki M. // Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej. – Kraków, 1867. – 1. – S. 141-144;

 2. Łomnicki M. Wycieczka na Czarnogórę // Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej / Łomnicki M. – Kraków, 1868. – 2. – S. 132-152;

 3. Łomnicki M. Spisy chrząszczów. Małkowice obok Gródka (okręg Lwowski), także okolicy Tarnopola / Łomnicki M. // Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej. – Kraków, 1868. – 2. – S. 153;

 4. Łomnicki M. Zapiski z wycieczki podolskiej odbytej w roku 1869 pomiędzy Seretem, Zbruczem a Dniestrem / Łomnicki M. // Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej. – Kraków, 1870. – 4. – S. 41-85;

 5. Łomnicki M. Wykaz dodatkowy chrząszczów galicyjskich / Łomnicki M. // Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej. – Krakow, 1874. – 8. – S. 12-18;

 6. Lomnicki M. Chrzaszcze zebrane w okolicy Stanislawowa / Łomnicki M. // sprawozdanie komisyi fizyjograficznej, T. 20. – Krakow, 1875. – s. 154-184;

 7. Łomnicki M. Sprawozdanie z wycieczki zoologicznej odbytej na Podolu w r. 1876 pomiędzy Seretem, Zbruczem a Dniestrem / Łomnicki M. // Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej. – Kraków, 1877. –11. – S. 128-151;

 8. Łomnicki M. Wykaz chrząszczów nowych dla fauny galicyjskiej / Łomnicki M. // Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej. – Kraków, I877. – 11. – S. 151-152;

 9. Łomnicki M. Wykaz chrząszczów nowych dla fauny galicyjskiej / Łomnicki M. // Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej. – Kraków, 1879. – 13. – S. 221-223;

 10. Łomnicki M. Chrząszcze zebrane w górach Sołotwińskich / Łomnicki M. // Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej. – Kraków, 1880. – 14. – S. 3-12;

 11. Łomnicki M. Sprawozdanie z wycieczki entomologicznej w góry Stryjskie podjętej w r. 1880 / Łomnicki M. // Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej. – Kraków, 1882. – 16. – S. 240-254;

 12. Łomnicki M. Catalogus Coleopterorum Haliciae / Łomnicki M. – Leopoli, 1884. – S. 1-43;

 13. Łomnicki M. Muzeum imienia Dzieduszyckich we Lwowie. Dział 1. Zoologiczny oddział zwierząt bezkręgowych. Chrząszcze (Coleoptera) / Łomnicki M. – Lwów, 1886. – S. 1-77;

 14. Łomnicki M. Fauna Lwowa i okolicy. 1. Chrząszcze (Coleoptera). (Tęgoskrzydłe). Cz. 1 / Łomnicki M. // Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej. – Kraków, 1890. – 25. – S. 141-217;

 15. Łomnicki M. Wykaz chrząszczów nowych dla fauny Galicyi / Łomnicki M. // Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej. – Kraków, 1891. – 26. – S. 16-25;