1. Rybiński M. Chrząszcze nowe dla fauny galicyjskiej / Rybiński M. // Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej. – Kraków, 1903. – 37. – s. 15-30;
  2. Rybiński M. Wykaz chrząszczów zebranych na Podolu galicyjskiem przy szlaku kolejowym Złoczów-Podwołoczyska w latach 1884-1890 / Rybiński M. // Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej. – Kraków, 1903b. – 37. – S. 57-175;