1. Яницький Т. П. До вивчення златок (Coleoptera, Buprestidae) Великодобронського заказника // Західноукраїнський зоологічний огляд. – 1994. – Т. 1. – С. 29-31.
  2. Яницький Т. П. Фауна златок (Coleoptera, Buprestidae) Розточчя // Наукові записки Державного природознавчого музею НАН України. – 1994. – Т. 11. – С. 47-50.
  3. Яницький Т. П. Стан вивченості і перспективи досліджень златок (Coleoptera, Buprestidae) фауни Західного Поділля і заповідника “Медобори” // Проблеми становлення і функціонування новостворених заповідників. Матеріали науково-практичної конференції (12-15 червня 1995 р.). – Гримайлів. – 1995. – С. 96.
  4. Яницкий Т. П. Распространение и зоогеографический анализ жуков-златок (Coleoptera, Buprestidae) в Западной Украине // Вестник зоологии. – 1996. – Т. 30, №1-2. – С. 23-27.
  5. Яницький Т. П. Златки (Coleoptera, Buprestidae) // Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника. – К.: Інтерекоцентр, 1997. – С. 257-258, 672-673.
  6. Yanytsky T. P. Buprestidae (Coleoptera) of Roztocze // Fragmenta Faunistica. – 1998 – Т. 41, cz. 4. – S. 29-32.
  7. Яницький Т. П. Різноманіття златок (Coleoptera, Buprestidae) лісових екосистем Українських Карпат // Карпатський регіон і проблеми сталого розвитку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю Карпатського біосферного заповідника (13-15 жовтня 1998 року). – Том 2. – Рахів. – 1998. – С. 321-325.
  8. Яницький Т. П. Роль златок (Coleoptera, Buprestidae) у визначенні стану біогеоценотичного покриву, як фактору запобігання катастрофічних стихійних явищ // Екологічні та соціально-економічні аспекти катастрофічних стихійних явищ у Карпатському регіоні (повені, селі, зсуви). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Рахів. – 1999. – С. 365-369.
  9. Janickij T. Bogatkowate (Coleoptera, Buprestidae) Beskidow Ukrainskich // Roczniki Bieszczadzkie. – 1999. – T. 8. – S. 213-234.
  10. Яницький Т. П. Жуки родини златки (Coleoptera, Buprestidae) лісових формацій західних областей України // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. Випуск 1, 2000. Матеріали першої наукової конференції молодих учених м. Львова (Львів, 24 листопада 1998 року). – Львів: Ліга-Прес. – 2000. – С. 116-122.
  11. Яницький Т. П. Златки (Coleoptera, Buprestidae) Горган та Чорногори та стан вивченості бупрестідофауни КНПП // Національні природні парки: проблеми становлення і розвитку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Карпатського національного природного парку (14 – 17 вересня 2000 року). – Яремче. – 2000. – С. 386-389.