1. Заморока А.М. Структура угруповання жуків-вусачів (Coleoptera: Cerambycidae) в дубово-буково-ялицевих лісах Прикарпаття / Заморока А.М. // наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2006. – вип. 22. – С. 61-68;
 2. Заморока А.М. Особливості формування угруповання жуків-вусачів у субформації дубово-грабово-букових лісів в умовах заліснення петрофільних степових лук Бистрицької Стінки / Заморока А.М. // Наукові записки Івано-Франківського краєзнавчого музею. – Івано-Франківськ – 2006. – №9-10. – С. 279-284;
 3. Заморока А.М. Сезонні флуктуації видового багатства жуків-вусачів (Coleoptera: Cerambycidae) в лісових екосистемах північно-східного макросхилу Українських Карпат та Передкарпаття / Заморока А.М., Парпан В.І. // Питання біоіндикації та екології. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – вип. 12, №1. – с.125-133;
 4. Заморока А.М. Структура угруповань жуків-вусачів (Coleoptera: Cerambycidae) у лісових екосистемах Українських Карпат та Передкарпаття / Заморока А.М. // мат. конф. Сучасні проблеми біології, екології та хімії. – Запоріжжя, 2007. – С. 139-142;
 5. Заморока А.М. Особливості поширення жуків-вусачів (Coleoptera: Cerambycidae) на північно-східному макросхилі Українських Карпат і Передкарпатті / Заморока А.М.// тези доп. ІІІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології”. – Львів, 2007. – С. 202-203;
 6. Заморока А.М. Сезонні зміни чисельності популяцій Anastrangalia sanguinolenta Linneus, 1758 та А. dubia Scopoli, 1763 (Coleoptera: Cerambycidae) у Ґорґанах (Українські Карпати) / Заморока А.М. // тези доп. VII З’їзду Українського ентомологічного товариства. – Ніжин, 2007. – С. 44;
 7. Заморока А.М. Жуки-вусачі Івано-Франківської області / Заморока А.М. // мат. конф. “Проблеми вивчення та охорони біорізноманіття Карпат і прилеглих територій”. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 131-132;
 8. Заморока А.М. Розповсюдження жуків з роду Вусач-коренеїд (Cerambycidae: Dorcadion) у Івано-Франківській області / Заморока А.М.// матеріали ІV-ї міжнар. наук. конф. студ. та асп. “Молодь і поступ біології”. – Львів, 2008. – С. 182-183;
 9. Заморока А.М. Жуки-вусачі у лісових екосистемах Карпат і Передкарпаття / Заморока А.М. / Вісн. Прикарпатського нац. у-ту, серія біол. №10. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 21-31;
 10. Заморока А.М. Моніторинг фауни жуків-вусачів (Coleoptera: Cerambycidae) у лісових екосистемах на північно-східному макросхилі Українських Карпат і Передкарпатті / Заморока А.М. // Розвиток заповідної справи в Україні і формування пан’європейської екологічної мережі. – Рахів, 2008. – С. 180-188;
 11. Заморока А.М. Еколого-фауністичні особливості жуків-вусачів (Coleoptera: Cerambycidae) у лісових екосистемах північно-східного макросхилу Українських Карпат й Передкарпаття // Вісник Харківського національного у-ту. Серія біол. – Харків, 2008. – с. 94-99. Завантажити статтю
 12. Заморока А.М. Trichoferus campestris (Faldermann, 1835) – новий для України вид жуків-вусачів (Coleoptera: Cerambycidae) / Заморока А.М. // наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2009. – вип. 25. – С. 275-280; Завантажити статтю (Zamoroka_2009.pdf – 305 kb)
 13. Заморока А.М. До вивчення родини жуків-вусачів (Coleoptera: Cerambycidae) Галицького національного природного парку // мат. наук. конф. до 20-річчя природного заповідника “Медобори”, 2010. – 652-655.
 14. Заморока А.М. Матеріали до вивчення жуків-вусачів (Coleoptera: Cerambycidae) Карпатського національного природного парку // мат. наук. конф. до 30-річчя КНПП. – Яремче, 2010. – 48-51.
 15. Zamoroka, A.M. & Panin, R.Yu. 2011. Recent records of rare and new for Ukrainian Carpathians species of Longhorn beetles (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae) with notes on their distribution. Munis Entomology & Zoology, 6 (1): 155-165. Завантажити статтю