1. Даниленко Г. Г., Мателешко О. Ю., Понін І. Я. До вивчення карабідофауни хребта Чорногори // IV з`їзд УЕТ. Тез. доп. – Харків, 1992. – с. 52-53.
 2. Луговой А. Е., Боднар В. В., Геревич А. В. Грицак В. М., Кузьма В. Ю., Мателешко А. Ю., Мателешко Ю. І., Олексик Т. Х., Покритюк В. Л., Покритюк Л. Л., Потиш Л. А.
 3. Мателешко М. Ф., Мателешко О. Ю. Сучасний стан водної колеоптерофауни Закарпаття та питання охорони // Фауна Східних Карпат: сучасний стан і охорона (Ужгород, 13 – 16 вересня 1993 р.). Матеріали. – Ужгород, 1993. – с. 208-209.
 4. Мателешко О. Ю. Про деякі біологічні особливості плавунця Agabus bipustulatus L. (Coleoptera, Dytiscidae) у Закарпатській області // Тези допов. 49-ї наук. конф. біол. фак. УжДУ. Серія біол. – Ужгород, 1995. – с. 58.
 5. Мателешко О. Ю. Плавунці (Coleoptera, Dytiscidae) басейну р. Уж Закарпатської області // Наук. вісник УжДУ. Серія біол. № 2. – Ужгород, 1995. – с. 121-122.
 6. Мателешко О. Ю. До вивчення фауни водних твердокрилих Закарпаття // Наук. вісник УжДУ. Серія біол. № 3. – Ужгород, 1996. – с. 40-41.
 7. Мателешко А. Ю. Экологические особенности вертикального распространения плавунцов (Coleoptera, Dytiscidae) Украинских Карпат // Экология и охрана окружающей среды. Тезисы докладов 3-й Международной и 6-й Всероссийской научно-практической конференции. – Владимир, 1996. – с. 246-247.
 8. Мателешко О. Ю. Водні твердокрилі (Insecta, Coleoptera) меліоративних каналів Закарпатської області // Наук. вісник УжДУ. Серія біол. № 4. – Ужгород, 1997. – с. 116-117.
 9. Мателешко О. Ю. Зміни видового складу водних твердокрилих (Insecta, Coleoptera) Українських Карпат // Охорона довкілля: сучасні дослідження в екології і мікробіології (Ужгород, 13 – 16 травня 1997 р.). Матеріали міжнародного регіонального семінару. – Ужгород, 1997. – с. 258-262.
 10. Мателешко О. Ю. Водні твердокрилі (Coleoptera: Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Gyrinidae, Hydraenidae, Hydrophilidae) Українських Карпат: Автореф. дис. вч. … канд. біол. наук: 03.00.09 / Ін-т зоології НАН України. – Київ, 1998. – 24 с.
 11. Мателешко О. Ю. Водні твердокрилі (Coleoptera) хребта Чорногори (Українські Карпати) // Міжнародні аспекти вивчення та охорони біорізноманіття Карпат. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 550-річчю м. Рахова (Рахів, 25-27 вересня 1997р.). – Рахів, 1997. – с. 124-126.
 12. Різун В. Б., Мателешко О. Ю. Parophonus mendax (Rossi, 1790) (Coleoptera, Carabidae) – новий вид для фауни України // Наукові записки Державного природознавчого музею НАН України. – Львів, 1997. – Т. 13. – С. 68.
 13. Мателешко О. Ю. Зоогеографічний аналіз водних жуків (Coleoptera) Українських Карпат // Наук. вісник УжДУ. Серія біол. № 5. – Ужгород, 1998. – с. 141-142.
 14. Мателешко О. Ю. Роль твердокрилих (Coleoptera) у водних екосистемах та практичній діяльності людини в умовах Українських Карпат // Наук. вісник УжДУ. Серія біол. № 6. – Ужгород, 1999. – с. 147-150.
 15. Мателешко О. Ю. Екоугруповання твердокрилих комах (Coleoptera) водних і навколоводних біотопів Українських Карпат // Наук. вісник УжДУ. Серія біол. № 7. – Ужгород, 2000. – С. 95-97.
 16. Мателешко О. Ю. Вплив антропічного фактора на розподіл твердокрилих (Coleoptera) у водних і навколоводних екосистемах Українських Карпат // Наук. вісник УжДУ. Серія біол. № 8. – Ужгород, 2000. – C. 92-95.
 17. Мателешко О. Ю. Екоугруповання твердокрилих (Coleoptera) ботанічної пам`ятки природи “Тепла яма” // Гори і люди (у контексті сталого розвитку). Матеріали міжнародної конференції (14-18 жовтня 2002 р.). – Рахів, 2002. – т. II – С. 382-385.
 18. Мателешко О. Ю. Нові для Українських Карпат і Закарпатської низовини види плавунців (Coleoptera, Dytiscidae) // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2002. – 17 . – С.121-128 .
 19. Мателешко О. Ю. Твердокрилі (Coleoptera) сфагнових боліт Українських Карпат // Наук. вісник УжНУ. Серія біол. № 13. – Ужгород, 2003. – С. 66-68.
 20. Мателешко О. Ю. Жуки-ризодіди (Coleoptera, Rhysodidae) Українських Карпат // IV з`їзд УЕТ. Тез. доп. – Біла Церква, 2003. – С. 68-69.
 21. Мателешко О.Ю. Твердокрилі (Insecta, Cоleoptera) як компонент пралісових екосистем Українських Карпат // Природні ліси в помірній зоні Європи – цінності та використання. міжнародна конференція в Мукачеві, Закарпаття, Україна. 13-17 жовтня 2003. – Бірменсдорф-Рахів, 2003. – С. 93.
 22. Мателешко О. Ю. Нові і рідкісні для фауни України види водних твердокрилих (Coleoptera: Hydraenidae, Elmidae) з Українських Карпат і Закарпатської низовини // Наук. вісник УжНУ. Серія біол. № 14. – Ужгород, 2004. – С. 157-161.
 23. Мателешко О. Ю. Нові і маловідомі види твердокрилих (Insecta, Coleoptera) у фауні Українських Карпат / Мателешко О. Ю. // Вісник зоології. – Київ, 2009. – Т. 44, Вип. 2. – с. 179–183;