1. Мірутенко В.В. До питання поширення жуків роду Malachius (Coleoptera, Malachiidae) у Закарпатті // Науковий вісник Ужгородського університету, серія Біологія, № 4, 1997, с. 119-121.
  2. Мірутенко В.В. До питання про екологію жуків родини Malachiidae в умовах Закарпаття // Охорона довкілля: сучасні дослідження в екології і мікробіології: Матеріали міжнародного регіонального семінару (Україна, 13-16.05.1997).- Ужгород, 1997, с. 276-277.
  3. Мірутенко В.В. Еколого-фауністичний огляд жуків-малашок Malachiidae (Coleoptera) Українських Карпат // Известия Харьковского Энтомологического общества, 1998, том VII, вып. 2, с. 45-52.
  4. Мірутенко В.В. Нові для фауни Українських Карпат види малашок (Coleoptera, Malachiidae) // Гори і люди (у контексті сталого розвитку): Матеріали Міжнародної конференції (Рахів, 14-18.10.2002).- Рахів, 2002, Т.2, с. 408-411.
  5. Мірутенко В.В. До вивчення фауни Malachiidae (Coleoptera) Українських Карпат // Тези VI з’їзду Українського ентомологічного товариства, Біла Церква, 8-11 вересня 2003;
  6. Мірутенко В.В. Особливості поширення твердокрилих родини Dasytidae в Українських Карпатах // тез. доп. наук. ентом. конф. “Загальна і прикладна ентомологія в Україні”. – Львів, 2005. – с. 154-155;