1. Іванець О.Р., Лєснік В.В., Микітчак Т.І. Гідробіологічна характеристика штучних водойм басейну р. Стрий / Іванець О.Р. // Наукові основи збереження біотичної різноманітності – Львів, 2001. – Вип. 3. – с. 92-97;
  2. О. Іванець, Т. Микітчак Зоопланктоценози заплавних водойм басейну р. Дністер / О. Іванець // Вісн. Львів. у-ту, серія біологічна. – Львів, 2002. – вип. 31. – 134-139;
  3. Микітчак Т.І. Зоопланктоценози водойм Сколівщини / Микітчак Т.І. // Наукові основи збереження біотичної різноманітності – Львів, 2006. – Вип. 6. – с. 217-222;