1. Яворницька І.В., Яворницький В.І. Ґрунтові Енхітреїди (Oligochaeta: Enchytraeidae) лісових екосистемах верхів’я р. Дністер / Яворницька І.В. // Наукові основи збереження біотичної різноманітності – Львів, 2004. – Вип. 5. – с. 271-275;
  2. Яворницька І.В. Угруповання енхітреїд (Oligochaeta: Enchytraeidae) в екосистемах дубових лісів Верхньодністровської рівнини / Яворницька І.В. // мат. наук. конф. “Молодь і поступ в буології”. – Львів, 2006. – 234-235;