1. Капрусь І. Я., Цалан Ю. В. Нові види Collembola із заплавних лісів Закарпатської низовини (Україна) / Капрусь І. Я. // Вісник зоології. – Київ, 2009. – Т. 44, Вип. 2. – с. 173–178;