17 – 20 листопада 2009 року на біологічному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна відбудеться IV Міжнародна конференція молодих науковців “Біологія: від молекули до біосфери”.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

1. УМОВИ УЧАСТІ

До участі у конференції запрошуються студенти, аспіранти та молоді науковці (віком до 35 років), які проводять дослідження у галузях біології, біомедицини та екології.
Форма участі у конференції очна. Учасники конференції можуть обрати одну з двох форм представлення своїх матеріалів: 1)усна доповідь, 2)стендова доповідь.

Робота конференції планується за наступними напрямками:

1. ботаніка та екологія рослин;
2. зоологія та екологія тварин;
3. мікологія та фітопатологія;
4. генетика та селекція;
5. біохімія, біофізика, клітинна біологія;
6. біомедицина, фізіологія людини і тварин;
7. фізіологія рослин;
8. мікробіологія та біотехнологія;
9. охорона природи.

За матеріалами конференції буде видано збірку тез доповідей учасників.

2. РЕЄСТРАЦІЯ ТА ПОДАННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Для участі у конференції до 15 вересня 2009 р. на електронну адресу конференції bioconf_kharkov@ukr.net необхідно надіслати: заявку та електронну версію тез. На поштову адресу оргкомітету до 15 вересня 2009 р. необхідно надіслати: 2 роздрукованих екземпляри тез, підписані усіма авторами і науковим керівником, 2 роздрукованих екземпляри заявки на участь та квитанцію про сплату організаційного внеску з вказівкою П.І.П. платника/ів.
Друковані екземпляри слід вкладати в один конверт разом із квитанцією про сплату організаційного внеску.
На електронну адресу тези та заявки надсилаються в одному листі вкладеними файлами. Файл із заявкою/ами, де подана інформацію про всіх авторів тез, надсилає доповідач. Назва файлу із заявкою/ами має відповідати прізвищу доповідача латиницею. Зразок назви файлу – savchenko_zayavka. Файл має бути виконаний у форматі rtf.
Учасники, які не мають можливості надіслати електронні варіанти тез та заявку електронною поштою, можуть надіслати їх на СD-диску до 15 вересня 2009 р.
Матеріали вважаються отриманими, якщо оргкомітет надіслав підтвердження про отримання електронних варіантів тез та заявок на Вашу електронну адресу. У разі відсутності підтвердження, просимо надіслати матеріали ще раз протягом тижня з моменту першого надсилання.
Тези, надіслані пізніше 15 вересня 2009, не будуть включені у збірку. Роздруковані тези доповіді без підписів автора/авторів та наукового керівника розглядатися не будуть.
3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Текст тез доповідей розміром до однієї сторінки має бути набраний у програмі Microsoft Word українською, російською або англійською мовою. Назва файлу має відповідати прізвищу доповідача (очного учасника) латиницею. Файл має бути виконаний у форматі rtf. Розмір сторінки – А4, усі поля – 2 см, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 12 пт, інтервал одинарний, символи з гарнітури Symbol.
Тези оформлюються наступним чином:
1) Назва тез доповіді (великими жирними літерами у центрі)
2) Прізвище, ім’я, по батькові автора/авторів тез доповіді (жирними літерами у центрі)
3) Інформація про наукову установу (установи), яку представляє автор (автори) тез доповіді; вказати назву установи, кафедру або науковий підрозділ, повну адресу установи, e-mail автора/ів.
Ця інформація подається без абзаців, вирівнювання за лівим краєм.
4) Текст тез доповіді
Вирівнювання тексту за шириною сторінки, відступ першого рядка абзацу – 1 см. Текст тез подається без переносів, таблиць, рисунків і графіків, без жирних літер, без виділень тексту. Латинські назви виділяються курсивом. Посилання на літературні джерела – у тексті тез у круглих дужках; наводиться прізвище першого автора, рік публікації.
5) Наприкінці тез, після основного тексту, необхідно вказати П.І.П. керівника роботи, його науковий ступінь, звання. Список літератури наприкінці тез доповіді НЕ подається.
СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ
Оформлення постеру. Розмір постеру від 59,4 х 42,0 (формат А-2) до 118,8 х 84,0 (формат А-0). Кожен постер має містити: назву, П.І.П. автора (авторів), адреси авторів (включаючи е-mail). Матеріали для фіксації постерів надаються оргкомітетом.
Тези мають містити інформацію про власні дослідження або розробки автора/авторів, бути вичитані, не містити орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок. Матеріали, що не відповідають вказаним вимогам або тематиці конференції, будуть відхилені. У разі відхилення тез оргвнесок буде повернено з вирахуванням витрат на пересилку.
Оргкомітет залишає за собою право проводити відбір матеріалів, за результатами якого буде надіслано повідомлення про включення тез до друку та доповіді у програму конференції. Організаційний комітет залишає за собою право розподіляти доповіді за секціями, що будуть сформовані під час підготовки до конференції.
4. ОРГВНЕСОК ЗА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі у конференції до 15 жовтня необхідно надіслати організаційний внесок на адресу: Савченко Оксані Анатоліївні, вул. Старицького, 8, кв. 57, м. Харків, 61018, Україна.
Оргвнесок Внесок за участь у дружній зустрічі
грн. євро грн. євро
Для учасників з України: студенти 85 грн. 100 грн.
аспіранти, молоді науковці 100 грн.
Для учасників з країн СНД 25 € 15 €
Для учасників з інших країн 35 €
У суму оргвнеску учасника входить: публікація одних тез, папка з матеріалами конференції, сертифікат учасника, кава-брейки, участь в екскурсіях. У випадку, якщо учасник не зміг узяти участь у конференції, матеріали конференції будуть надіслані поштою за адресою для листування протягом 3-4 тижнів після завершення конференції. Тези будуть надруковані тільки за умови сплати організаційного внеску до 15 жовтня 2009 р.
Сплата проїзду, проживання та харчування здійснюється за рахунок закладу, що відправляє у відрядження, чи за власний кошт учасників.
З нагоди відкриття конференції відбудеться дружня зустріч учасників. Сплатити внесок за участь у дружній зустрічі необхідно до 30 жовтня 2009 р.
На поштову адресу оргомітету необхідно надіслати копії квитанцій про сплату організаційного внеску та внеску за участь у дружній зустрічі з обов’язковою вказівкою П.І.П. платників.
Оригінали квитанцій пред’являються під час реєстрації.
5. УМОВИ ПРОЖИВАННЯ ТА ХАРЧУВАННЯ
Обід у закладах швидкого харчування Харкова коштує від 20 до 45 грн.
Вартість проживання у гуртожитках та готелях Харкова, що пропонує оргкомітет, складає від 80 до 150 грн. Детальна інформація про умови поселення, бронювання номерів та вартість проживання у конкретних гуртожитках та готелях буде представлена у другому інформаційному листі. Оргкомітет гарантує поселення лише тих учасників, які зареєструвалися вчасно, тобто до 15 вересня.
6. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Електронна адреса bioconf_kharkov@ukr.net. Ця адреса захищена від спаму. Щоб її побачити необхідно включити

Мобільний телефон +3 8063 270 64 76 Савченко Оксана Анатоліївна (від 15.00 до 17.30)
Адреса для надсилання оргвнесків Савченко Оксані Анатоліївні, вул. Старицького, 8, кв. 57, м. Харків, 61018, Україна
Адреса оргомітету (для надсилання друкованих матеріалів, квитанцій) а/с 7384, вул. Харківських дивізій, 20, м. Харків, 61091, Україна
7. ВАЖЛИВІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
15.09.2009 – останній день реєстрації учасників конференції та подання тез доповідей;
15.09.2009 – останній день сплати організаційних внесків та надсилання листів з роздрукованими матеріалами і квитанцією;
17.11.2009 – початок роботи конференції;
20.11.2009 – завершення роботи конференції.