1. Череватов В.Ф. Розподіл дощових червів (Oligochaeta: Lumbricidae) по шарах ґрунту південного заходу Чернівецької області / Череватов В.Ф. // матеріал. наук.-практ. конф: “Природничі науки на межі століть”. – Ніжин, 2004. – с. 107-108;
  2. Череватов В.Ф., Череватов О.В. Дощові черви (Oligochaeta: Lumbricidae) Хотинської та Подільської височин / Череватов В.Ф. // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – Львів, 2002. – вип. 4. – с. 107-108;