1. Хлус Л.М. Фенетична характеристика буковинських популяцій Цепеї австрійської Cepaea vindobonensis (Férussac, 1821) (Mollusca: Helicidae ) / Хлус Л.М. // матеріал. наук.-практ. конф: “Природничі науки на межі століть”. – Ніжин, 2004. – с. 97-98;