1. Гоч І.В. Видова та морфо-екологічна характеристика іхтіофауни окремих водойм Західно-Подільського Придністров’я / Гоч І.В. // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – Львів, 2002. – Вип. 4. – с. 129-135;