Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра зоології та Зоологічний музей
Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН
Інститут гідробіології НАНУ
Канівський природний заповідник
Товариство охорони та вивчення птахів України
______________

Всеукраїнська наукова конференція,
присвячена 175-річчю заснування кафедри зоології
“Зоологічна наука у сучасному суспільстві”
Київ – Канів, Вересень 2009 р.

Інформаційний лист № 1

Шановні колеги!
Кафедра зоології та Зоологічний музей Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУ), Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАНУ, Інститут гідробіології НАНУ, Канівський природний заповідник, Товариство охорони та вивчення птахів України запрошують Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 175-річчю заснування кафедри зоології КНУ “Зоологічна наука у сучасному суспільстві”, яка відбудеться у вересні 2009 р. в м. Києві та м. Каневі.

Наукова тематика конференції:Еколого-фауністичні дослідження.
 Анатомо-морфологічні дослідження.
 Систематика тварин.
 Охорона природи, збереження біорізноманіття тваринного світу, освіта.
 Історія розвитку зоології в Україні.Будуть заслухані та обговорені усні доповіді (до 15 хвилин).

Заявки на участь у конференції та матеріали необхідно подати в Оргкомітет до 15 квітня 2009 р.
Для цього просимо заповнити форму, що додається, та надіслати її на адресу оргкомітету.
Дати проведення конференції, а також розмір та термін оплати внеску будуть повідомлені у Інформаційному листі № 2 відповідно до надісланих заявок.

Календар організаційної роботи та проведення конференції:
• Прийом заявок і матеріалів – до 15 квітня 2009 р.
• Розсилка Інформаційного листа № 2 і запрошень – до 1 травня 2009 р.

Під час конференції передбачаються наступні заходи:
• Реєстрація учасників (біологічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. акад. Глушкова, 2, корпус 12), офіційне відкриття конференції, екскурсія до зоомузею КНУ, організований від’їзд до Канівського природного заповідника.
• Пленарне засідання, робота секцій (м. Канів, Канівський природний заповідник).
• Екскурсія у Канівському природному заповіднику та від’їзд до Києва.
Примітка: для учасників конференції буде організовано харчування та поселення у гуртожитку Канівського природного заповідника.

Матеріали конференції:
Рукописи матеріалів необхідно надіслати до Оргкомітету у друкованому та електронному вигляді (електронна версія обов’язкова та надсилається електронною поштою). Рукописи, які надійшли на адресу Оргкомітету та відповідають усім вимогам, будуть опубліковані у окремому збірнику матеріалів конференції “Зоологічна наука у сучасному суспільстві”.

Вимоги щодо оформлення матеріалів:
ОБ’ЄМ – до 6 сторінок через 1,5 інтервали; ФОРМАТ – Microsoft Word for Windows (MS Office 2003); МОВА – українська, російська; ШРИФТ – Times New Roman; УДК – строчними літерами у лівому куті, розмір шрифту – 12 кегль; НАЗВА РОБОТИ – прописними (заглавними) напівжирними літерами по центру сторінки, розмір шрифту – 14 кегль; АВТОР (АВТОРИ) – строчними літерами по центру сторінки, розмір шрифту – 12 кегль; ПОВНА НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ – строчними літерами по центру сторінки, розмір шрифту – 12 кегль; АДРЕСА АВТОРА (АВТОРІВ), ел.-пошта – строчними літерами по центру сторінки, розмір шрифту – 12 кегль; ТЕКСТ – розмір шрифту 14 кегль, 1,5 інтервали, вирівнювання на всю ширину, без переносів. У разі необхідності допускається розміщення мінімальної кількості таблиць, рисунки не приймаються. Текст матеріалів повинен бути структурованим (вступ, матеріали і методи, результати та їх обговорення, висновки). Оформлення списку літератури (до 5 джерел) відповідно вимог ВАК України. Посилання у тексті наводяться у вигляді порядкових номерів у квадратних дужках; ПАРАМЕТРИ СТОРІНКИ – формат паперу – А4, орієнтація книжкова, поля: верхнє, нижнє – 2 см, ліве, праве – 2,5 см. НАЗВА ФАЙЛУ – прізвище першого автора латинськими літерами.doc.

Організаційний комітет конференції:
Григорук В.І. – голова, професор, проректор із наукової роботи Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
Акімов І.А. – заступник голови, чл.-кор. НАНУ, директор Інституту зоології
ім. І.І.Шмальгаузена НАНУ
Романенко В.Д. – заступник голови, академік НАНУ, директор Інституту гідробіології НАНУ
Остапченко Л. І. – заступник голови, професор, декан біологічного факультету
Чорний М. Г. – заступник голови, директор Канівського природного заповідника
Серебряков В. В. – професор, завідувач кафедри зоології, Президент Товариства охорони та вивчення птахів України
Мякушко С. А. – науковий секретар оргкомітету, доцент кафедри зоології
Розора Ж. В. – директор Зоологічного музею КНУ
Кілочицький П. Я. – професор кафедри зоології
Гандзюра В. П. – професор кафедри зоології
Алексієнко В. Р. – доцент кафедри зоології

Адреса
вул. Володимирська, 64
м. Київ
01601
кафедра зоології
Київський національний університет ім. Т.Шевченка