1. Коновалова І.Б. Структура угруповань Джмелів (Hymenoptera: Apidae: Bombus) у природних і антропоґенних екосистемах рівнинної території Західної України / Коновалова І.Б. // мат. міжн. наук. конф. “Біорізноманіття та роль зооценозу в природних і антропоґенних екосистемах”. – Дніпропетровськ, 2005. – с. 280-281;