Карпатський національний природний парк
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України
Державна служба заповідної справи
Івано-Франківська обласна державна адміністрація
WWF – Норвегія

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, ПРИСВЯЧЕНА 30-РІЧЧЮ З ДНЯ СТВОРЕННЯ КАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

Природно-заповідні території: функціонування, моніторинг, охорона

30 вересня – 1 жовтня 2010 р.

м. Яремче

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ1. Проблеми функціонування об’єктів природно-заповідного фонду в гірських умовах.
2. Охорона та захист природних екосистем.
3. Використання рекреаційного потенціалу природно-заповідних територій.
4. Еколого-освітня діяльність.
5. Значення природно-заповідних територій для охорони етнокультурної та історичної спадщини.
6. Збереження біорізноманіття.

ПУБЛІКАЦІЯ
Матеріали конференції будуть опубліковані у вигляді збірника матеріалів конференції.
Матеріали приймаються за тематичними напрямками, що вказані в програмі, обсягом – не більше 3-х сторінок тексту формату А4, включно з малюнками, в редакторі MS Word 6.0, 7.0 (95, 97) (у вигляді файлу на дискеті та друкованому вигляді);
назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора (наприклад Мотрук.doc)
Термін подання матеріалів до 20 серпня 2010 р.

Вимоги до оформлення матеріалу(текст бажано розмістити на цілому числі сторінок)
Необхідно встановити наступні параметри форматування документу:
– шрифт Times New Roman, кегль 14, стиль -звичайний (normal);
– поля: зверху і знизу – 2,5 см, зліва і справа -3 см;
– міжрядковий інтервал одинарний;
– зверху по центру:
а) назва доповіді (у верхньому регістрі, жирним шрифтом);
б) через інтервал нижче – ініціали і прізвища авторів (жирним курсивом);
в) через інтервал нижче назва організації і місто (курсив);
– додатково нижче через інтервал друкується англійською мовою:
а) назва доповіді (у верхньому регістрі, жирним шрифтом);
б) через інтервал ініціали і прізвища авторів, назва організації;
в) нижче через інтервал резюме не більше 10 стрічок;
– нижче, через інтервал, друкується основний текст;
– посилання на літературні джерела, патенти тощо наводяться в тексті в квадратних дужках. Відразу за текстом, через інтервал, наводиться перелік посилань (курсивом) за встановленим в Україні стандартом;
– розміри малюнків повинні відповідати розмірам текстового поля;
Організатори не несуть відповідальності за інформацію, що публікується, однак залишають за собою право редагування.

ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ.
Вартість участі у конференції становить 100 грн., в т.ч. ПДВ.
У вартість входять: організаційні витрати на проведення конференції та видання збірника матеріалів.
Вказані внески необхідно перерахувати
до 20 серпня 2010 р.на р/р 26001350434351 в Львівській обласні філії АКБ «Укрсоцбанк» м. Івано-Франківськ, МФО 325019, код ЄДРПОУ 24679172. Одержувач платежу – громадська екологічна організація «Еко-Плай».
Призначення платежу – за участь у конференції – «Природно-заповідні території: функціонування, моніторинг, охорона»
Матеріали, що надіслані без заповненої заявки і підтвердження оплати (у вказаний термін), розглядатися і друкуватися не будуть.
Примітка: в програмі конференції передбачена екскурсія
Контактні особи:
Киселюк Олександр Іванович (моб. тел. 0679037598);
Тимчук Ярослав Ярославович (моб. тел. 0963674427)
конт. тел.: (03434) 2-22-59; 2-11-59, т/ф (03434) 2-27-31
Е-mail: cnnp@meta.ua

Організаційний комітет
Голова оргкомітету:
Яворський А. І, директор КНПП;
Члени оргкомітету:
Киселюк О. І., заступник директора з наукової роботи;
Купчак І.В., головний природознавець;
Гайдук Л.М., начальник відділу пропаганди екологічної освіти;
Гоцул Л.Ф., начальник відділу рекреації;
Марчук В.М., начальник відділу державної охорони збереження природних екосистем.

ЗАЯВКА
на участь у конференції
Природно-заповідні території: функціонування, моніторинг, охорона
30 вересня – 1 жовтня 2010 р.
м. Яремче
(направляти до 20 серпня 2010 р.)
Прізвище:
Ім’я:
По-батькові:
Посада:
Науковий ступінь, звання:
Назва організації
Поштова адреса:
Оплата проведена за п/д №
Код ЄДРПОУ
Інд. податковий №
Свідоцтво платн. ПДВ №
Тел:
Факс:
Е-mail:
Назва доповіді
Бронювання місць в готелі _________чоловік з_________________по __________________.

 Усна доповідь
 Стендова доповідь
 Участь без доповіді

Мова конференції:
українська, російська, англійська

Адреса проведення конференції:Карпатський національний природний парк
78500, Івано-Франківська обл., м. Яремче, вул. В. Стуса, 6
РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ : 9-00 год.
ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ : 10-00 год.