1. Gutowski, J.M., Hilszczański, J., Kubisz, D., Kurzawa, J., Miłkowski, M., Mokrzycki, T., Plewa, R., Przewoźny, M., Wełnicki, M. 2010. Distribution and host plants of Leiopus nebulosus (L.) and L. linnei Wallin, Nylander et Kvamme (Coleoptera: Cerambycidae) in Poland and neighbouring countries // Polish Journal of Entomology 79 (3). Завантажити статтю…