Конференції » FAUNA HALICIAE ET CARPATHIAE
травня 5, 2012Конференції
  Державний природознавчий музей НАН України

  Природний заповідник “Розточчя”

  Яворівський національний природний парк

  Львівське відділення Українського ентомологічного товариства

  проводять VІ Львівську ентомологічну школу

  “ДИНАМІКА БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА ЙОГО ВІДОБРАЖЕННЯ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ”

Термін проведення конференції: 1-2 червня 2012 р.
Місце проведення: смт Івано-Франкове, Природний Заповідник «Розточчя».

Основні напрямки роботи:
■ Видове різноманіття ентомофауни та багаторічні зміни його складу;
■ Сезонна динаміка популяцій окремих видів і складу угруповань;
■ Сукцесійні процеси в природних та антропогенізованих ценозах;
■ Адвентивні види та особливості їх входження у склад регіональної біоти;
■ Проблеми індивідуальної охорони рідкісних і зникаючих видів;
■ Документація знахідок рідкісних видів та відображення їх в інформаційних системах.

Для участі в VI Львівській ентомологічній школі слід заповнити реєстраційну форму та надіслати її електронною поштою за адресою  rizunv@ukr.net  до 15 травня 2012 р.
Контактний телефон: 067-7675023 Різун Володимир Богданович.

Організаційний внесок у розмірі 100 грн. 00 коп. необхідно надсилати: Яницькому Тарасу Петровичу, Державний природознавчий музей НАН України, вул. Театральна, 18, м. Львів, 79008 до 20 травня 2012 р.

Реєстраційна форма
для участі в роботі VI Львівської ентомологічної школи
«Динаміка біорізноманіття та його відображення в інформаційних системах»
1-2 червня 2012 р., смт Івано-Франкове, природний заповідник «Розточчя»
Прізвище, ім’я по батькові______________________________________________________
Науковий ступінь, звання_______________________________________________________
Місце праці, посада____________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Контактна адреса, телефон, e-mail________________________________________________
Тема доповіді_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата_________________________________

липня 14, 2010Конференції

Карпатський національний природний парк
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України
Державна служба заповідної справи
Івано-Франківська обласна державна адміністрація
WWF – Норвегія

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, ПРИСВЯЧЕНА 30-РІЧЧЮ З ДНЯ СТВОРЕННЯ КАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

Природно-заповідні території: функціонування, моніторинг, охорона

30 вересня – 1 жовтня 2010 р.

м. Яремче

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ1. Проблеми функціонування об’єктів природно-заповідного фонду в гірських умовах.
2. Охорона та захист природних екосистем.
3. Використання рекреаційного потенціалу природно-заповідних територій.
4. Еколого-освітня діяльність.
5. Значення природно-заповідних територій для охорони етнокультурної та історичної спадщини.
6. Збереження біорізноманіття.

ПУБЛІКАЦІЯ
Матеріали конференції будуть опубліковані у вигляді збірника матеріалів конференції.
Матеріали приймаються за тематичними напрямками, що вказані в програмі, обсягом – не більше 3-х сторінок тексту формату А4, включно з малюнками, в редакторі MS Word 6.0, 7.0 (95, 97) (у вигляді файлу на дискеті та друкованому вигляді);
назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора (наприклад Мотрук.doc)
Термін подання матеріалів до 20 серпня 2010 р.

Вимоги до оформлення матеріалу(текст бажано розмістити на цілому числі сторінок)
Необхідно встановити наступні параметри форматування документу:
– шрифт Times New Roman, кегль 14, стиль -звичайний (normal);
– поля: зверху і знизу – 2,5 см, зліва і справа -3 см;
– міжрядковий інтервал одинарний;
– зверху по центру:
а) назва доповіді (у верхньому регістрі, жирним шрифтом);
б) через інтервал нижче – ініціали і прізвища авторів (жирним курсивом);
в) через інтервал нижче назва організації і місто (курсив);
– додатково нижче через інтервал друкується англійською мовою:
а) назва доповіді (у верхньому регістрі, жирним шрифтом);
б) через інтервал ініціали і прізвища авторів, назва організації;
в) нижче через інтервал резюме не більше 10 стрічок;
– нижче, через інтервал, друкується основний текст;
– посилання на літературні джерела, патенти тощо наводяться в тексті в квадратних дужках. Відразу за текстом, через інтервал, наводиться перелік посилань (курсивом) за встановленим в Україні стандартом;
– розміри малюнків повинні відповідати розмірам текстового поля;
Організатори не несуть відповідальності за інформацію, що публікується, однак залишають за собою право редагування.

ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ.
Вартість участі у конференції становить 100 грн., в т.ч. ПДВ.
У вартість входять: організаційні витрати на проведення конференції та видання збірника матеріалів.
Вказані внески необхідно перерахувати
до 20 серпня 2010 р.на р/р 26001350434351 в Львівській обласні філії АКБ «Укрсоцбанк» м. Івано-Франківськ, МФО 325019, код ЄДРПОУ 24679172. Одержувач платежу – громадська екологічна організація «Еко-Плай».
Призначення платежу – за участь у конференції – «Природно-заповідні території: функціонування, моніторинг, охорона»
Матеріали, що надіслані без заповненої заявки і підтвердження оплати (у вказаний термін), розглядатися і друкуватися не будуть.
Примітка: в програмі конференції передбачена екскурсія
Контактні особи:
Киселюк Олександр Іванович (моб. тел. 0679037598);
Тимчук Ярослав Ярославович (моб. тел. 0963674427)
конт. тел.: (03434) 2-22-59; 2-11-59, т/ф (03434) 2-27-31
Е-mail: cnnp@meta.ua

Організаційний комітет
Голова оргкомітету:
Яворський А. І, директор КНПП;
Члени оргкомітету:
Киселюк О. І., заступник директора з наукової роботи;
Купчак І.В., головний природознавець;
Гайдук Л.М., начальник відділу пропаганди екологічної освіти;
Гоцул Л.Ф., начальник відділу рекреації;
Марчук В.М., начальник відділу державної охорони збереження природних екосистем.

ЗАЯВКА
на участь у конференції
Природно-заповідні території: функціонування, моніторинг, охорона
30 вересня – 1 жовтня 2010 р.
м. Яремче
(направляти до 20 серпня 2010 р.)
Прізвище:
Ім’я:
По-батькові:
Посада:
Науковий ступінь, звання:
Назва організації
Поштова адреса:
Оплата проведена за п/д №
Код ЄДРПОУ
Інд. податковий №
Свідоцтво платн. ПДВ №
Тел:
Факс:
Е-mail:
Назва доповіді
Бронювання місць в готелі _________чоловік з_________________по __________________.

 Усна доповідь
 Стендова доповідь
 Участь без доповіді

Мова конференції:
українська, російська, англійська

Адреса проведення конференції:Карпатський національний природний парк
78500, Івано-Франківська обл., м. Яремче, вул. В. Стуса, 6
РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ : 9-00 год.
ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ : 10-00 год.

квітня 17, 2010Конференції

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Рада молодих учених Інституту екології Карпат НАН України запрошує Вас взяти участь у десятій конференції молодих учених-біологів „НАУКОВІ ОСНОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИЧНОЇ РІЗНОМАНІТНОСТІ”.
На конференції планується обговорити результати оригінальних досліджень і теоретичних узагальнень з таких напрямів:
 проблеми збереження тваринного й рослинного світу (біорізноманітність, охорона);
 біомоніторинг стану навколишнього середовища.

Програма конференції передбачає пленарні засідання, роботу в секціях та екскурсію старовинним Львовом.

Конференція відбудеться 7-8 жовтня 2010 р. у приміщенні Інституту екології Карпат НАН України (м. Львів, вул. Козельницька, 4). Запрошуються студенти, аспіранти та молоді науковці віком до 35 років.

Матеріали доповідей, прийняті оргкомітетом, будуть опубліковані до початку роботи конференції. Редакційна рада залишає за собою право редагувати матеріали та відхиляти такі, що не відповідають вимогам чи тематиці конференції. У цьому випадку оргвнесок буде повернено за вирахуванням витрат на пересилку.

Для участі в роботі конференції необхідно до 30 квітня надіслати:

1. заявку учасника на електронну адресу оргкомітету: iek.konf2010@gmail.com, в якій вказати: П.І.П. повністю, установу, посаду, науковий ступінь і вчене звання, назву та форму доповіді, контактну адресу, телефон, Е-mail, форму участі (очна, заочна, лише публікація матеріалів), потребу в забезпеченні проживання.
2. електронний варіант матеріалів конференції (назва файлу – за прізвищем першого автора; формат – doc.) на зазначену вище адресу. Оргкомітет до 15 липня розішле повідомлення про прийом матеріалів. За зміст тез доповіді відповідальність несе автор.

Організаційний внесок – 100 гривень (для студентів – 80 гривень). В оргвнесок входить вартість 1 екземпляра матеріалів конференції, папка учасника та участь у coffe-break. Оргвнесок не покриває витрат на проїзд до Львова та проживання. Гроші просимо надіслати до 15 травня 2010 року поштовим переказом на адресу:
Андрєєвій Ользі Олегівні, вул. Тютюнників, 1, кв. 7, м. Львів, 79011, Україна

До Оргкомітету надіслати поштою: копію квитанції про оплату з обов’язковою вказівкою П.І.П. платників оргвнеску разом із надрукованим і підписаним варіантом матеріалів. Якщо з яких-небудь причин, оплативши оргвнесок, Ви не зможете особисто взяти участь у конференції, то на вказану Вами службову адресу буде висланий примірник збірки матеріалів конференції.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Матеріали доповіді, розміром до двох-трьох (2-3) сторінок разом із англійськім резюме, повинні бути набрані в редакторі Microsoft Word. Формат сторінки А4, поля – 2 см з усіх боків, шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, інтервал одинарний.
Текст без виділення жирним або курсивом, символи з гарнітури Symbol, без переносів, без рисунків та графіків, за необхідності можна робити посилання на джерела інформації: автор чи назва публікації, рік. Текст може містити таблиці, набрані в Microsoft Word.

Зразок оформлення матеріалів:
О. О. АНДРЄЄВА
ФЛОРА І РОСЛИННІСТЬ ПІЩАНОГО КАР’ЄРУ В ОКОЛИЦЯХ С. ЛАГОДІВ (ЗОЛОЧІВСЬКИЙ Р-Н, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ.)
Інститут екології Карпат НАН України, м. Львів
e-mail: andrieieva.olga@gmail.com
Текст…. текст…..текст…текст…..
Література:

O. ANDRIEIEVA
PLANT COVER OF THE SAND-PIT NEAR v. LAGODIV (LVIVSKA DIST., UKRAINE)
Institute of Ecology of the Carpathians, NAS of Ukraine, Lviv
Text…text….. text….. text….. text….. text….. text…..

Робочі мови конференції : українська, російська, англійська.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Голова оргкомітету:
Директор ІЕК НАНУ д.б.н. Микола Козловський
Члени оргкомітету:
Почесний директор Інституту екології Карпат НАН України, академік НАН України,
д.б.н., проф. Михайло Голубець,
Заступник директора ІЕК НАН України з наукової роботи,
к.б.н., с.н.с. Оксана Марискевич,
к.б.н., с.н.с. Олександр Кагало,
к.б.н., с.н.с. Оксана Лобачевска,
в.о. голови Ради молодих учених ІЕК НАНУ, Ольга Андрєєва,
к.б.н. Анна Гірна
к.б.н. Тарас Микітчак,
к.б.н. Катерина Дорошенко

Адреса оргкомітету:
Інститут екології Карпат НАН України
вул. Козельницька, 4, Львів, 79026
тел. 8 (032) 270-74-43; факс 8 (032) 270-74-30
+38 068 501-08-83 (Ольга Андрєєва)

березня 2, 2010Конференції

Державний природознавчий музей НАН України
Природний заповідник «Розточчя»
Яворівський національний природний парк
Мисливсько-рибальське господарство «Майдан»
Львівське відділення Українського ентомологічного товариства

проводять IV Львівську ентомологічну школу

“Представленість комах Розточчя в інформаційних системах”

Термін проведення конференції: 4-5 червня 2010 р.
Місце проведення: с.м.т. Івано-Франкове – ЕПЦ „Гуцулка”, с. Верещиця, Яворівський р-н, Львівська обл., природний заповідник «Розточчя».
На ІV-й Львівській ентомологічній школі планується обговорити представленість фауністичного і ценотичного різноманіття комах Українського Розточчя і загалом у загальнодоступних електронних базах даних та в мережі інтернет, значення загальнодоступних електронних базах даних для координації наукових ентомологічних досліджень, для екологічного виховання молоді та у природоохоронній діяльності.

Для участі в конференції слід заповнити реєстраційну форму та надіслати її поштою за адресою: В.Б. Різун, 79008, м. Львів, вул. Театральна, 18, або електронною поштою за адресою rizun@museum.lviv.net до 30 квітня 2010 р.
Контактний телефон: (032) 235-69-17

Організаційний внесок у розмірі 100 грн. 00 коп. (чай, кава, солодощі, вечеря, сніданок) необхідно надсилати: Яницькому Тарасу Петровичу, Державний природознавчий музей НАН України, вул. Театральна, 18, м. Львів, 79008 до 30 квітня 2010 р.

Реєстраційна формадля участі в роботі Львівської ентомологічної школи
“Представленість комах Розточчя у базах даних та інтернеті”
4-5 червня 2010 р., с.м.т. Івано-Франкове
Прізвище, ім’я по батькові______________________________________________________
Науковий ступінь, звання_______________________________________________________
Місце праці, посада____________________________________________________________
Контактна адреса, телефон, e-mail________________________________________________
Тема доповіді_________________________________________________________________
Планую ночувати з 4 на 5 травня 2010 р. у еколого-просвітницькому осередку “Гуцулка” ПЗ “Розточчя” ТАК НІ
(вартість ночівлі не входить до суми оргвнеску)

Дата_________________________________Підпис__________________________________

серпня 4, 2009Конференції

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра зоології та Зоологічний музей
Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН
Інститут гідробіології НАНУ
Канівський природний заповідник
Товариство охорони та вивчення птахів України
______________

Всеукраїнська наукова конференція,
присвячена 175-річчю заснування кафедри зоології
“Зоологічна наука у сучасному суспільстві”
Київ – Канів, Вересень 2009 р.

Інформаційний лист № 1

Шановні колеги!
Кафедра зоології та Зоологічний музей Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУ), Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАНУ, Інститут гідробіології НАНУ, Канівський природний заповідник, Товариство охорони та вивчення птахів України запрошують Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 175-річчю заснування кафедри зоології КНУ “Зоологічна наука у сучасному суспільстві”, яка відбудеться у вересні 2009 р. в м. Києві та м. Каневі.

Наукова тематика конференції:Еколого-фауністичні дослідження.
 Анатомо-морфологічні дослідження.
 Систематика тварин.
 Охорона природи, збереження біорізноманіття тваринного світу, освіта.
 Історія розвитку зоології в Україні.Будуть заслухані та обговорені усні доповіді (до 15 хвилин).

Заявки на участь у конференції та матеріали необхідно подати в Оргкомітет до 15 квітня 2009 р.
Для цього просимо заповнити форму, що додається, та надіслати її на адресу оргкомітету.
Дати проведення конференції, а також розмір та термін оплати внеску будуть повідомлені у Інформаційному листі № 2 відповідно до надісланих заявок.

Календар організаційної роботи та проведення конференції:
• Прийом заявок і матеріалів – до 15 квітня 2009 р.
• Розсилка Інформаційного листа № 2 і запрошень – до 1 травня 2009 р.

Під час конференції передбачаються наступні заходи:
• Реєстрація учасників (біологічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. акад. Глушкова, 2, корпус 12), офіційне відкриття конференції, екскурсія до зоомузею КНУ, організований від’їзд до Канівського природного заповідника.
• Пленарне засідання, робота секцій (м. Канів, Канівський природний заповідник).
• Екскурсія у Канівському природному заповіднику та від’їзд до Києва.
Примітка: для учасників конференції буде організовано харчування та поселення у гуртожитку Канівського природного заповідника.

Матеріали конференції:
Рукописи матеріалів необхідно надіслати до Оргкомітету у друкованому та електронному вигляді (електронна версія обов’язкова та надсилається електронною поштою). Рукописи, які надійшли на адресу Оргкомітету та відповідають усім вимогам, будуть опубліковані у окремому збірнику матеріалів конференції “Зоологічна наука у сучасному суспільстві”.

Вимоги щодо оформлення матеріалів:
ОБ’ЄМ – до 6 сторінок через 1,5 інтервали; ФОРМАТ – Microsoft Word for Windows (MS Office 2003); МОВА – українська, російська; ШРИФТ – Times New Roman; УДК – строчними літерами у лівому куті, розмір шрифту – 12 кегль; НАЗВА РОБОТИ – прописними (заглавними) напівжирними літерами по центру сторінки, розмір шрифту – 14 кегль; АВТОР (АВТОРИ) – строчними літерами по центру сторінки, розмір шрифту – 12 кегль; ПОВНА НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ – строчними літерами по центру сторінки, розмір шрифту – 12 кегль; АДРЕСА АВТОРА (АВТОРІВ), ел.-пошта – строчними літерами по центру сторінки, розмір шрифту – 12 кегль; ТЕКСТ – розмір шрифту 14 кегль, 1,5 інтервали, вирівнювання на всю ширину, без переносів. У разі необхідності допускається розміщення мінімальної кількості таблиць, рисунки не приймаються. Текст матеріалів повинен бути структурованим (вступ, матеріали і методи, результати та їх обговорення, висновки). Оформлення списку літератури (до 5 джерел) відповідно вимог ВАК України. Посилання у тексті наводяться у вигляді порядкових номерів у квадратних дужках; ПАРАМЕТРИ СТОРІНКИ – формат паперу – А4, орієнтація книжкова, поля: верхнє, нижнє – 2 см, ліве, праве – 2,5 см. НАЗВА ФАЙЛУ – прізвище першого автора латинськими літерами.doc.

Організаційний комітет конференції:
Григорук В.І. – голова, професор, проректор із наукової роботи Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
Акімов І.А. – заступник голови, чл.-кор. НАНУ, директор Інституту зоології
ім. І.І.Шмальгаузена НАНУ
Романенко В.Д. – заступник голови, академік НАНУ, директор Інституту гідробіології НАНУ
Остапченко Л. І. – заступник голови, професор, декан біологічного факультету
Чорний М. Г. – заступник голови, директор Канівського природного заповідника
Серебряков В. В. – професор, завідувач кафедри зоології, Президент Товариства охорони та вивчення птахів України
Мякушко С. А. – науковий секретар оргкомітету, доцент кафедри зоології
Розора Ж. В. – директор Зоологічного музею КНУ
Кілочицький П. Я. – професор кафедри зоології
Гандзюра В. П. – професор кафедри зоології
Алексієнко В. Р. – доцент кафедри зоології

Адреса
вул. Володимирська, 64
м. Київ
01601
кафедра зоології
Київський національний університет ім. Т.Шевченка

липня 18, 2009Конференції

17 – 20 листопада 2009 року на біологічному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна відбудеться IV Міжнародна конференція молодих науковців “Біологія: від молекули до біосфери”.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

1. УМОВИ УЧАСТІ

До участі у конференції запрошуються студенти, аспіранти та молоді науковці (віком до 35 років), які проводять дослідження у галузях біології, біомедицини та екології.
Форма участі у конференції очна. Учасники конференції можуть обрати одну з двох форм представлення своїх матеріалів: 1)усна доповідь, 2)стендова доповідь.

Робота конференції планується за наступними напрямками:

1. ботаніка та екологія рослин;
2. зоологія та екологія тварин;
3. мікологія та фітопатологія;
4. генетика та селекція;
5. біохімія, біофізика, клітинна біологія;
6. біомедицина, фізіологія людини і тварин;
7. фізіологія рослин;
8. мікробіологія та біотехнологія;
9. охорона природи.

За матеріалами конференції буде видано збірку тез доповідей учасників.

2. РЕЄСТРАЦІЯ ТА ПОДАННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Для участі у конференції до 15 вересня 2009 р. на електронну адресу конференції bioconf_kharkov@ukr.net необхідно надіслати: заявку та електронну версію тез. На поштову адресу оргкомітету до 15 вересня 2009 р. необхідно надіслати: 2 роздрукованих екземпляри тез, підписані усіма авторами і науковим керівником, 2 роздрукованих екземпляри заявки на участь та квитанцію про сплату організаційного внеску з вказівкою П.І.П. платника/ів.
Друковані екземпляри слід вкладати в один конверт разом із квитанцією про сплату організаційного внеску.
На електронну адресу тези та заявки надсилаються в одному листі вкладеними файлами. Файл із заявкою/ами, де подана інформацію про всіх авторів тез, надсилає доповідач. Назва файлу із заявкою/ами має відповідати прізвищу доповідача латиницею. Зразок назви файлу – savchenko_zayavka. Файл має бути виконаний у форматі rtf.
Учасники, які не мають можливості надіслати електронні варіанти тез та заявку електронною поштою, можуть надіслати їх на СD-диску до 15 вересня 2009 р.
Матеріали вважаються отриманими, якщо оргкомітет надіслав підтвердження про отримання електронних варіантів тез та заявок на Вашу електронну адресу. У разі відсутності підтвердження, просимо надіслати матеріали ще раз протягом тижня з моменту першого надсилання.
Тези, надіслані пізніше 15 вересня 2009, не будуть включені у збірку. Роздруковані тези доповіді без підписів автора/авторів та наукового керівника розглядатися не будуть.
3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Текст тез доповідей розміром до однієї сторінки має бути набраний у програмі Microsoft Word українською, російською або англійською мовою. Назва файлу має відповідати прізвищу доповідача (очного учасника) латиницею. Файл має бути виконаний у форматі rtf. Розмір сторінки – А4, усі поля – 2 см, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 12 пт, інтервал одинарний, символи з гарнітури Symbol.
Тези оформлюються наступним чином:
1) Назва тез доповіді (великими жирними літерами у центрі)
2) Прізвище, ім’я, по батькові автора/авторів тез доповіді (жирними літерами у центрі)
3) Інформація про наукову установу (установи), яку представляє автор (автори) тез доповіді; вказати назву установи, кафедру або науковий підрозділ, повну адресу установи, e-mail автора/ів.
Ця інформація подається без абзаців, вирівнювання за лівим краєм.
4) Текст тез доповіді
Вирівнювання тексту за шириною сторінки, відступ першого рядка абзацу – 1 см. Текст тез подається без переносів, таблиць, рисунків і графіків, без жирних літер, без виділень тексту. Латинські назви виділяються курсивом. Посилання на літературні джерела – у тексті тез у круглих дужках; наводиться прізвище першого автора, рік публікації.
5) Наприкінці тез, після основного тексту, необхідно вказати П.І.П. керівника роботи, його науковий ступінь, звання. Список літератури наприкінці тез доповіді НЕ подається.
СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ
Оформлення постеру. Розмір постеру від 59,4 х 42,0 (формат А-2) до 118,8 х 84,0 (формат А-0). Кожен постер має містити: назву, П.І.П. автора (авторів), адреси авторів (включаючи е-mail). Матеріали для фіксації постерів надаються оргкомітетом.
Тези мають містити інформацію про власні дослідження або розробки автора/авторів, бути вичитані, не містити орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок. Матеріали, що не відповідають вказаним вимогам або тематиці конференції, будуть відхилені. У разі відхилення тез оргвнесок буде повернено з вирахуванням витрат на пересилку.
Оргкомітет залишає за собою право проводити відбір матеріалів, за результатами якого буде надіслано повідомлення про включення тез до друку та доповіді у програму конференції. Організаційний комітет залишає за собою право розподіляти доповіді за секціями, що будуть сформовані під час підготовки до конференції.
4. ОРГВНЕСОК ЗА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі у конференції до 15 жовтня необхідно надіслати організаційний внесок на адресу: Савченко Оксані Анатоліївні, вул. Старицького, 8, кв. 57, м. Харків, 61018, Україна.
Оргвнесок Внесок за участь у дружній зустрічі
грн. євро грн. євро
Для учасників з України: студенти 85 грн. 100 грн.
аспіранти, молоді науковці 100 грн.
Для учасників з країн СНД 25 € 15 €
Для учасників з інших країн 35 €
У суму оргвнеску учасника входить: публікація одних тез, папка з матеріалами конференції, сертифікат учасника, кава-брейки, участь в екскурсіях. У випадку, якщо учасник не зміг узяти участь у конференції, матеріали конференції будуть надіслані поштою за адресою для листування протягом 3-4 тижнів після завершення конференції. Тези будуть надруковані тільки за умови сплати організаційного внеску до 15 жовтня 2009 р.
Сплата проїзду, проживання та харчування здійснюється за рахунок закладу, що відправляє у відрядження, чи за власний кошт учасників.
З нагоди відкриття конференції відбудеться дружня зустріч учасників. Сплатити внесок за участь у дружній зустрічі необхідно до 30 жовтня 2009 р.
На поштову адресу оргомітету необхідно надіслати копії квитанцій про сплату організаційного внеску та внеску за участь у дружній зустрічі з обов’язковою вказівкою П.І.П. платників.
Оригінали квитанцій пред’являються під час реєстрації.
5. УМОВИ ПРОЖИВАННЯ ТА ХАРЧУВАННЯ
Обід у закладах швидкого харчування Харкова коштує від 20 до 45 грн.
Вартість проживання у гуртожитках та готелях Харкова, що пропонує оргкомітет, складає від 80 до 150 грн. Детальна інформація про умови поселення, бронювання номерів та вартість проживання у конкретних гуртожитках та готелях буде представлена у другому інформаційному листі. Оргкомітет гарантує поселення лише тих учасників, які зареєструвалися вчасно, тобто до 15 вересня.
6. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Електронна адреса bioconf_kharkov@ukr.net. Ця адреса захищена від спаму. Щоб її побачити необхідно включити

Мобільний телефон +3 8063 270 64 76 Савченко Оксана Анатоліївна (від 15.00 до 17.30)
Адреса для надсилання оргвнесків Савченко Оксані Анатоліївні, вул. Старицького, 8, кв. 57, м. Харків, 61018, Україна
Адреса оргомітету (для надсилання друкованих матеріалів, квитанцій) а/с 7384, вул. Харківських дивізій, 20, м. Харків, 61091, Україна
7. ВАЖЛИВІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
15.09.2009 – останній день реєстрації учасників конференції та подання тез доповідей;
15.09.2009 – останній день сплати організаційних внесків та надсилання листів з роздрукованими матеріалами і квитанцією;
17.11.2009 – початок роботи конференції;
20.11.2009 – завершення роботи конференції.

лютого 26, 2009Конференції

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університетімені Івана Франка

Шацький національний природний парк 

Наукова конференція

„ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН І БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЕКОСИСТЕМ ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ ”

(10-13 вересня 2009 р.) 

Шановні колеги!

Львівський національний університет імені Івана Франка запрошує взяти участь у роботі V наукової конференції „Екологічний стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку ” 10-13 вересня 2009 р.

Проблематика конференції:

 1. Заповідання і господарювання як засоби збереження біотичного різноманіття.
 2. Проблеми адвентивних видів.Робоча мова українська. 

Терміни подання:
заявки – до 10 липня 2009 р.; тез і квитанції про оплату – до 30 липня 2009 р.

Умови участі в конференції:

Матеріали конференції будуть опубліковані в окремому збірнику, а кращі роботи будуть рекомендовані до друку у «Віснику біологічного факультету. Серія біологічна». Для участі просимо надіслати заявку, матеріали, оформлені відповідно до викладених нижче вимог, і поштову квитанцію про оплату (20 грн за одну сторінку друкованого тексту та 50 грн оргвнеску) на адресу: Конференція „Екологічний стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку ”Львівський національний університетімені Івана Франкавул. Грушевського, 4,  м. Львів 79005 Хамару Ігорю Степановичу
За інформацією звертатися за:телефонами: (032) 2394-285 Хамар І.С.
електронною адресою: zoomus@franko.lviv.ua
Web-сайтом: http://bioweb.franko.lviv.ua/index.php   

Вимоги до оформлення текстів доповідей:

До друку приймаються тези обсягом від 1 до 5 сторінок, набрані на комп’ютері 12 кеглем через півтора інтервали в редакторі Word 6 без переносів і вирівнювання по правому краю. Поля: верхнє, ліве і нижнє – 2,5, праве – 1 см. Тези приймаються у роздрукованому вигляді та в електронній формі.

ЗАЯВКА

на участь у науковій конференції

„Екологічний стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку”

Прізвище

Ім’я

По батькові

Назва закладу / місця праці  

Кафедра / відділ 

Посада 

Адреса, телефон, е-mail 

Секція 

Назва доповіді 

Форма участі:

усна доповідь

стендова доповідь

тільки публікація

лютого 24, 2009Конференції

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Державний природознавчий музей НАН УкраїниПриродний заповідник “Розточчя”Яворівський національний природний паркМисливсько-рибальське господарство “Майдан”Львівське відділення Українського ентомологічного товариства 

проводять Львівську ентомологічну школу 

“КОМАХИ РОЗТОЧЧЯ:ФАУНА, ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА” 

 

Термін проведення конференції: 29-30 травня 2009 р.Місце проведення: с.м.т. Івано-Франкове – с. Верещиця, Яворівський р-н, Львівська обл., природний заповідник «Розточчя», Яворівський НПП, МРГ «Майдан».На ІIІ-й Львівській ентомологічній школі планується обговорити стан вивченості фауністичного і ценотичного різноманіття комах Українського Розточчя, наукові основи його збереження і підтримання, місце раритетної складової ентомофауни серед тварин у резерватах, проблеми ентомологічного моніторингу, обмінятися досвідом методик ентомологічних досліджень, координувати ентомологічні дослідження і експедиційну діяльність ентомологів у регіоні. 

Для участі в конференції слід заповнити реєстраційну форму та надіслати її поштою за адресою: В.Б. Різун, 79008, м. Львів, вул. Театральна, 18, або електронною поштою за адресою   rizun@museum.lviv.net    до 30 квітня 2009 р.Контактний телефон: (0322) 72-89-17 

Організаційний внесок у розмірі 100 грн. 00 коп. (чай, кава, солодощі, вечеря, сніданок) необхідно надсилати: Яницькому Тарасу Петровичу, Державний природознавчий музей НАН України, вул. Театральна, 18, м. Львів, 79008 до 30 квітня 2009 р.

Реєстраційна форма

для участі в роботі Львівської ентомологічної школи

“КОМАХИ РОЗТОЧЧЯ: ФАУНА, ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА”

29-30 травня 2009 р., с.м.т. Івано-Франкове

Прізвище, ім’я по-батькові
Науковий ступінь, звання
Місце праці, посада
Контактна адреса, телефон, e-mail
Тема доповіді
Планую ночувати з 29 на 30 травня 2009 р. у МРГ «Майдан»             ТАК             НІ
(вартість ночівлі не входить до суми оргвнеску) 
Дата
Підпис


© 2007-2015 FAUNA HALICIAE ET CARPATHIAE | Працює на Wordpress наданий сервісом BLOG:NET.UA за підтрики Trip to Europe